Osteoporoza jest chorobą, w przebiegu której dochodzi do zaniku tkanki kostnej, w wyniku czego zwiększa się częstość występowania złamań. Najczęściej i najwcześniej dochodzi do złamań kręgów, z których zaledwie 25-30% objawia się jako ostry ból. Jedna z groźniejszych konsekwencji osteoporozy jest złamanie bliższego końca kości udowej, w związku z czym 50% poszkodowanych traci zdolność samodzielnego poruszania się, a co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna umiera w pierwszym roku po złamaniu. Choroba ta została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. W Unii Europejskiej z jej powodu co 30 sekund dochodzi do złamania. Jak CBD może pomóc z nią walczyć i czy można jej zapobiec? 

 

Istotną rolę w regulacji aktywności osteoklastów - komórkach resorbujących kości, i osteoblastów - komórkach kościotwórczych, znajdujących się w kościach, odgrywa układ endokannabinoidowy. Problemy występujące w tym obszarze, mogą prowadzić do wielu chorób, w tym właśnie do osteoporozy. Istnieją również dowody na to, iż układ endokannabinoidowy może determinować zbyt niski rozwój masy kostnej. 

 

Receptory CB2 ulegają ekspresji przede wszystkim w osteoklastach i osteoblastach. Rodzaj tych receptorów kannbinoidowcyh jest niezbędny do regulacji metabolizmu kości. Fizjologicznie ważne jest utrzymanie równowagi między osteoklastami i osteoblastami, gdyż zapewnia to zdrowie kości. 

Im jest się starszym, tym równowaga ta zostaje zaburzona, co może powodować utratę gęstości kości i osteoporozę. Agonistów receptorów CB2, do których należy również CBD, można użyć do modulowania funkcji tych receptorów. Mogą one poprawić aktywność i liczbę osteoblastów, jednocześnie hamując ekspresję i proliferację osteoklastów. Elementy te mogą też stymulować tworzenie kości wewnątrzkorowych, tłumić ubytki kości oraz utrzymywać prawidłową ich masę. Jeśli chodzi o receptory CB1, to można je aktywować w celu zahamowania działania chemicznej substancji zwanej noradrenaliną. Hormon ten może opóźnić tworzenie nowych komórek kości, dostosować szybkość reabsorbcji i prowadzić do problemów z kośćmi. Poza tym, że CBD stymuluje działanie wyżej wymienionych receptorów, może on również hamować wydzielanie enzymów, takich jak FAAH oraz zwiększać aktywność enzymów aktywujących receptory endokannabinoidowe. 

 

Co wynika z badań? 

Badania przeprowadzone ostatnio przez francuskich naukowców sugerują, iż kości ludzkie mają wyższy poziom endokannabinoidów i ligandów niż komórki mózgu. A anandami, który również jest kannabinoidem naturalnie wytworzonym w naszym organizmie, ma wpływ na tkanki kostne. Pomaga on wiązać się z receptorami CB2. Wykazano również, że CBD może imitować anandamid, co pozytywnie wpływa na zdrowe kości u osób walczących z osteoporozą. 

 

Inne badanie przeprowadzone przeprowadzone przez Irdisa Al skupiało się na ważnej funkcji receptorów kannbinoidowych w leczeniu osteoporozy. Według wyników CBD może wpływać na metabolizm kości i ligandy. Co oznacza, że produkty CBD mogą być wykorzystywane w leczeniu chorób kości, gdyż mogą być stosowane w celu wykorzystania receptorów kannabinoidowych do terapii anabolicznej i antyreabsorpcyjnej. 

 

Badania nad wpływem CBD pod kątem układu kostnego dają przekonujące wyniki, a rokowania znaczne. Potrzebujemy jednak więcej badań naukowych zanim CBD zostanie włączone do grupy leków.