CBD zazwyczaj wykorzystywane jest w terapiach chorób neurologicznych. Niewiele osób wie jednak, że chroni ono również wątrobę, i to w bardzo inteligentny sposób. 

 

Apoptoza komórek gwiaździstych wątroby 

Lim MP oraz grupa badaczy z Department of Pharmacology and Systems Therapeutics, Mount Sinai School of Medicine z New York odkryli jakim sposobem CBD chroni przed zwłóknieniem wątroby. 

 

W rozwoju i postępie zwłóknienia wątroby główne zdarzenie to aktywacja wątrobowych komórek gwiaździstych (HSC). Aktywowane, namnażają się i wytwarzają nadmiar kolagenu prowadząc do gromadzenia się osnowy bliznowatej i zwłóknienia wątroby. Jako sposób sposób leczenia zaproponowano indukcję apoptozowej śmierci aktywowanych HSC. Badania wykazały, że dzięki CBD, dochodzi do rzeczonej apoptozy poprzez mechanizm niezależny od receptora kannabinoidowego. 

 

Kannabidiol wywołuje reakcję stresową retikulum endoplazmatycznego (ER) poprzez zmiany w morfologii ER i inicjację zależnych od RNA białkowych kinaz białkowych ER, które aktywują transkrypcję czynnika transkrypcyjnego 6- i wymagających inozytolu kaskad sygnałowych za pośrednictwem ER-do jądra kinazy 1 (IRE1). Poza tym CBD indukuje dalszą aktywację proapoptotycznej ścieżki kinazy N-końcowej IRE1 / ASK1 / c-Jun prowadzącej do śmierci HSC.

 

Badania wykazały, że mechanizm apoptozy wywołanej stresem ER indukowanej CBD jest specyficzny dla aktywowanych HSC, gdyż występuje w aktywowanych HSC ludzkich i szczurzych, a także w pierwotnych HSC aktywowanych in vitro mysich, ale nie w spoczynkowych HSC lub pierwotnych hepatocytach. Badania te dostarczyły również dowodów, iż podwyższony podstawowy poziom stresu ER w aktywowanych HSC odgrywa rolę w ich podatności na proapoptotyczne działanie CBD. Zaproponowały też, aby CBD przez selektywne indukowanie śmierci aktywowanych HSC stanowił potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu zwłóknienia wątroby, co pomoże chronić przed konsekwencjami marskości wątroby i zmianami nowotworowymi tego organu. 

 

Powyższe jest jednym z wielu badań przeprowadzonych pod kątem wpływu CBD w chorobach wątroby. Istnieje jeszcze szereg innych, trwają również nowe. CBD działa na wielu płaszczyznach, a biochemiczne połączenie reakcji sprawia, że kannabidiol jest o wiele cenniejszy niż leczenie farmakologiczne. 

Źrdódła: 

marihuana.info.pl
National Center For Biotechnology Information