Anoreksja czyli jadłowstręt jest zaburzeniem odżywiania polegającym na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obok bulimii jest najczęstszym zaburzeniem odżywania o podłożu psychicznym i prowadzi do drastycznego spadku masy ciała, a czasami nawet do śmierci. Leczenie anoreksji jest trudne i długotrwałe, a terapii wymaga i ciało, i psychika chorego. 

Cierpiący na anoreksję unikają nie tylko tłustych potraw, konsekwentnie eliminują oni kolejne produkty ze swojej diety. Zachowania takie maja swoje źródło w psychice. Anorektycy odczuwają satysfakcję z powodu oparcia się pokusie łaknienia. W zaawansowanym stadium choroby starają się zamaskować jej objawy ograniczając kontakty z rodziną i przyjaciółmi, unikając spotkań w restauracjach czy ubierając luźne ubrania. 

Jak konopie pobudzają apetyt i uczucie łaknienia?

Badana prowadzone pod kątem działania kannabinoidów, czyli głównych związków konopi, wykazały iż stymulują one prawidłową pracę układu pokarmowego. Ponadto stymulują też obszary mózgu zwane ośrodkiem nagród i to właśnie dzięki temu konopie umożliwiają odczuwanie przyjemnych do znań smakowych i zapachowych podczas przyjmowanych posiłków co pobudza apetyt i łaknienie. Ten mogłoby się wydawać skutek uboczny może być bezcennym działaniem konopi w przypadku opisywanej choroby. Konopie powszechnie stosowane są przy chemioterapii i AIDS, w których to chorobach dochodzi do zaburzeń odżywiana oraz zmiejszenie ochoty na przyjmowanie stałych pokarmów. Poza tym kannabinoidy niwelują odruchy wymiotne, co otworzyło nową drogę do leczenia anoreksji. 

Co wynika z badań? 

W 2017 roku przeprowadzone zostało badanie pilotażowe, które miało określić wpływ 

Δ9-tetrahydrokannabinolu na redukcję psychicznej przyczyny anoreksji. Badanie to przeprowadzono na dziewięciu kobietach - sześć z nich miało typowe objawy jadłowstrętu, pozostałe zaś zdiagnozowano cyklem okresowego napadu objadania się i zwracania przyjętego pokarmu. Próba trwała 4 tygodnia, a po jej zakończeniu kobiety deklarowały wyraźne zmiany w obrębie nawyków żywieniowych. Zwiększyło się zainteresowanie pokarmem, a wstręt przed jedzeniem zmalał. Nie stwierdzono jednak istotnych zmian w indeksie masy ciała ze względu na krótki czas badania. 

Kilka lat wcześniej, w marcu 2011 roku zostało przeprowadzone doświadczenie naukowe na zwierzęcych modelach anoreksji. Wyniki poglądowe oparte zostały na obserwacji spożywanej karmy oraz przyroście masy ciała i aktywności ruchowej. Uwiarygodniały je dodatkowo przeprowadzone analizy laboratoryjne termogenezy poposiłkowej i metabolicznych markerów w tkankach tłuszczowych. Stwierdzono wówczas, iż podanie 2 mg Δ9-tetrahydrokannabinolu na kilogram masy ciała dziennie (2 mg THC/1 kg mc/dzień) stymulowało spożycie karmy, znacznie zmniejszyło utratę masy ciała oraz przesunęło markery termogenezy i metabolizmu lipidów w kierunkach zgodnych wydatkiem energetycznym i lipolizą. THC (2,0 mg/kg/dzień) w połączeniu z wysokotłuszczową dietą spowodowało wzrost spożycia pokarmu, osłabienie utraty masy ciała nawet przy wysiłkach fizycznych. Zaobserwowane zmiany były znaczniej bardziej widoczne niż te u zwierząt, których poddano wysokotłuszczowej diecie. Wyniki tych badań po raz pierwszy pokazały skuteczność systemu endokannabinoidowego w łagodzeniu utraty masy ciała, która związana jest z anoreksją na przykładzie zmniejszenia wydatku energii oraz zwiększenia apetytu i łaknienia.

Oczywiście potrzeba większej ilości badań aby umocnić wyniki tych już przeprowadzonych jednak nawet te dają dużą nadzieję i szansę na leczenie zaburzeń odżywiania kannabinoidami pochodzącymi z konopi.