cannabis_what_is_it

Cannabis HHC,THC,CBD,CBG|Compared|

What is HHC ?

HHC was first created in 1944 by the American chemist Roger Adams, when he added hydrogen molecules to Delta-9 THC. This process, known as hydrogenation, converts THC to hexahydrocannabinol (HHC).

What is THC ?

THC, or tetrahydrocannabinol, is the chemical responsible for most of marijuana’s psychological effects. It acts much like the cannabinoid chemicals made naturally by the body.

Cannabinoid receptors are concentrated in certain areas of the brain associated with thinking, memory, pleasure, coordination and time perception.

What is CBD ?

CBD is a chemical found in marijuana. CBD doesn’t contain tetrahydrocannabinol (THC), the psychoactive ingredient found in marijuana that produces a high. The usual CBD formulation is oil, but CBD is also sold as an extract, a vaporized liquid and an oil-based capsule. Food, drinks and beauty products are among the many CBD-infused products available online.

What is CBG ?

(CBG) is a type of cannabinoid obtained from the cannabis plant. It’s often referred to as the mother of all cannabinoids. This is because other cannabinoids are derived from cannabigerolic acid (CBGA), an acidic form of CBG.

What are the differences ?

There is a lack of consensus around HHC’s potency. The complication arises, in part, from the fact that when the cannabinoid is manufactured, the end result is a mixture of two different kinds of HHC molecules:  9R HHC actively binds to the body’s natural endocannabinoid receptors, while 9S HHC, because of its slightly different molecular structure, doesn’t do so nearly as well.

“The one that fits [into the receptors] produces similar effects” as delta-8 THC, but takes a much higher amount to do so, said Richard Sams of KCA Laboratories. “With a sufficient dose, THC-like effects can be observed.”

In other words, HHC can have THC-like effects on the body and mind, but HHC is less potent

While CBD is a prescription cannabidiol (CBD) oil is considered an effective anti-seizure medication. However, further research is needed to determine CBD’s other benefits and safety.

CBD doesn’t contain tetrahydrocannabinol (THC), the psychoactive ingredient found in marijuana that produces a high.

CBG is found in smaller quantities than other cannabinoids in cannabis plants. In most strains of the plant, only 1% of CBG can be found compared to 20 to 25% of CBD or 25 to 30% of THC.

CBG works by binding CB1 and CB2 body receptors where it’s thought to strengthen the function of anandamide, a neurotransmitter that plays a role in enhancing pleasure and motivation, regulating appetite and sleep, and alleviating pain. Unlike THC, CBG has no psychotropic effects, so it will not give you a high.

CBD_and_alzheimer's_disease

CBD and alzheimer’s disease

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia chorobę Alzheimera jako najczęstszą postać demencji, przyczyniającą się do 60-70% jej przypadków. Na całym świecie choroba ta dotyka blisko 50 milionów osób, a każdego roku odnotowuje się około 10 milionów nowych przypadków. 

Co to jest choroba Alzheimera? 

Choroba ta zaliczana jest do chorób neurodegeneracyjnych prowadzących do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65 roku życia, dlatego też jej objawy często powiązane są z obniżoną sprawnością umysłową mającą związek z wiekiem. Alzheimer został określony jako przedstarczy zanik mózgu. 

Mimo że, objawy mogą się różnić oraz stopniowo pogarszać, efekt często jest taki sam. Obejmują one upośledzenie funkcji poznawczych, trudności z mówieniem, zanik pamięci zarówno krótkotrwałej  jak i długotrwałej, a także agresywne zachowania, psychozę czy depresję. 

W późniejszych etapach choroby często występuje potrzeba całkowitej opieki specjalistycznej oraz pomoc rodziny osobie dotkniętej tym schorzeniem. 

Tradycyjne leki pomagają w złagodzeniu większości objawów, aczkolwiek leczenie to nie może zatrzymać choroby i odwrócić stanu, do którego ona doprowadziła.  W przypadku CBD najlepszym i najwygodniejszym wyborem będzie olej CBD. Stosowanie należy jednak skonsultować z lekarzem, który ustali odpowiednie stężenie i dawkowanie. 

Jak CBD może pomóc w chorobie Alzheimera? 

Za główną przyczynę demencji uznaje się uszkodzenie połączeń neuronowych w mózgu. Na ich drodze dochodzi do zakłóceń, co wpływa na ich komunikację. CBD stymuluje prawidłową pracę w synapsach połączeń neuronowych poprzez podczepienie się pod receptory CB1. 

Badania kliniczne dowodzą, iż CBD może poprawić problemy behawioralne powodowane przez Alzheimera takie jak problemy z apetytem czy pogarszająca się higiena snu. Wynika to bezpośrednio z roli endokannabinoidów w łagodzeniu procesu neurodegeneracyjnego, który może zapewnić skuteczniejsze sposoby leczenia tego zaburzenia. 

W 2016 roku przeprowadzono nieduże, aczkolwiek znaczące badanie ukazujące wykorzystanie CBD w leczeniu Alzheimera. Grupę 10 pacjentów poddano pomiarowi wpływu CBD na organizm w trakcie 4 tygodniowego okresu badawczego. Badanie wykazało ogromne zmniejszenie wyniku wskaźnika NPI z 44,3 do 12,9, co oznacza wysoki spadek agresji, pobudzenia, apatii czy drażliwości. Sukces tych wyników doprowadził do przeprowadzenia kolejnych badań klinicznych, tym razem już na większa skalę. 

Dawkowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, na to jak dawkować olej CBD. Każdy z nas bowiem ma własne zapotrzebowanie i chłonność systemu endokannabinoidowego. Zależne jest to również od wagi, wieku i stopnia zaawansowania choroby. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej najlepiej jest skonsultować dawkę oraz stężenie z lekarzem. 

W naszym sklepie internetowym znajdziecie różne stężenia oraz wersje smakowe suplementów diety NANO CBD. 

Źródła

WHO, „Dementia” [Online] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia.

Kluger, Benzi, et al. “The therapeutic potential of cannabinoids for movement disorders.” Movement disorders 30.3 (2015): 313-327

CBD_and_its_effects_on_rheumatoid_arthritis

CBD and its effects on rheumatoid arthritis (RA)

What is rheumatoid arthritis?

Rheumatoid arthritis or RA for short is an inflammatory disease of a chronic nature that affects the joints and organs. During its occurrence, progressive distortions and stiffening can be observed. Untreated RA can cause joint damage and disability, but also organ damage and death. It is an inflammatory disease that gradually damages cartilage, bones, ligaments and tendons. It is accompanied by pain and swelling. The causes of the disease are not clear, but the most common are the genetic burden and a defect in the immune system.

The factors influencing the development of the disease are:

  • genetics – the risk of developing RA is much higher if the disease occurs earlier in the family;
  • immune system dysfunction – causing bad tissue recognition as “enemy” and producing autoantibodies to destroy them;
  • stress – in some cases, severe stress affects the formation of RA,
  • addiction to cigarettes – people addicted to tobacco are at increased risk,
  • gender – women are much more likely to suffer from RA, infection – some viruses or bacteria can cause the disease.  

How to treat RA?

The basis in the fight against RA are immunosuppressive drugs, i.e. drugs that weaken the reactivity of the immune system. The treatment is also supplemented with non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticoids. Recently, biological drugs have also been used, targeting individual pro-inflammatory cytokines, generally administered together with a disease-modifying drug for a year or two or longer, depending on the indications. Numerous studies also confirm the beneficial effects of CBD in treating this disease, which, unlike conventional immunosuppressants, can reduce autoimmunity without affecting the response to infections or cancer.

How does CBD affect RA symptoms?

The positive effect of cannabidiol on RA symptoms begins in the brain. This substance acts on the body thanks to two receptors – CB1, which is most concentrated in the brain, and CB2, which is most concentrated in the joints. Relief of the symptoms of rheumatoid arthritis is caused by CB2 by eliminating some of the abnormal activities of the immune system. Activating the CB1 receptor reduces pain sensitivity in degenerative joints. How to apply CBD for this disease? For rheumatoid arthritis, topical and internal CBD administration is recommended. When it comes to local pain, it is worth using creams or ointments, but the consumption of oils or capsules will also be helpful.

Sources:

http://www.medonet.pl

http://www.poradnikzdrowie.pl

http://www.medycznamarihuana.pl

CBD_use_and_headaches_and_migraines

CBD use and headaches and migraines

The analgesic effects of CBD are often mentioned in the context of the therapeutic effects of cannabinoids. Headaches and migraines are the most common sources of pain in humans. Therefore, the use of CBD is considered a good alternative to pain medications containing ibuprofen among others. These ailments are usually attributed to dysfunctional brainstem centers, but are considered an unresolved medical mystery. Using CBD may seem like a better way to relieve pain than taking medications that contain the already mentioned ibuprofen. Also, paracetamol, and traps that constrict blood vessels and block pain pathways in the brain.

Migraines and the endocannabinoid system

One theory of the potential causes of migraine is the possible dysregulation of the endocannabinoid system. It is a complex network of receptors and chemicals that work to modulate pain, the immune system, sleep, appetite, memory and mood.

Scientists have been able to observe several mechanisms of the endocannabinoid system that may influence migraine attacks. Anandamide – one of the main endocannabinoids in the body – relieves pain and strengthens serotonin 5-HT1A receptors. These studies also suggest that endocannabinoids inhibit the trigeminovascular system. In 2007, a study was also conducted at the University of Perugia. During it, scientists measured the levels of endocannabinoids in the cerebrospinal fluid of patients with chronic migraines. Finding much smaller amounts of anandamide, they found that “this may reflect a decline in the endocannabinoid system in these patients, which may be contributing to chronic headache.”

Are migraines a sign of clinical CBD deficiency?

Clinical endocannabinoid deficiency is a term coined by neurologist and cannabinoid researcher Dr. Ethan Russo. It arose in response to the association between lower endocannabinoid levels in patients with migraine. Russo relied on the premise that many brain disorders were related to a lack of certain neurotransmitters, including acetylcholine. The neurologist suggested that “comparable failure in endocannabinoid levels may manifest similarly in certain disorders that exhibit predictable clinical features as a consequence of this inconvenience.”

In an interview with the media, however, he described: “If you don’t have enough endocannabinoids, you feel pain where there shouldn’t be pain. You’ll be sick and nauseous. You’ll have a lowered seizure threshold. And a litany of other problems.”

According to Russo, this deficiency can be made up by introducing plant cannabinoids that act similarly to those found in our body and stimulate endocannabinoid receptors. CB1 agonists such as Marinol and Nabilone have been tested for migraine. Russo suggests that the endocannabinoid system requires a “gentle nudge” rather than the “hard push” given by these synthetic variants. Low doses of hemp extract are suggested. One of the variants of taking CBD is the simplest and most effective method, i.e. the sublingual method. It is enough to place a few drops of CBD oil under your tongue.

Sources

https://www.projectcbd.org/dr-ethan-russo-cbd-entourage-effect-and-microbiome